Sonda

Co sądzisz o stronie GOK-u?
 

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości
powered_by.png, 1 kB

Start
Wielkanoc

 

 

 

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.

Życzą 

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
 

 
IV Memoriał Kawaleryjski o szablę majora Jaworskiego
IV Memoriał Kawaleryjski o szablę majora Jaworskiego

Wola Osowińska,  18 maja 2014 rok
 

pobierz formularz zgłoszenia

 

Regulamin IV Memoriału Kawaleryjskiego w Woli Osowińskiej

 

I. Zawody sprawności kawaleryjskiej prowadzone będą w konkursach:

Konkurs 1. Konkurs skoków przez przeszkody.

Konkurs 2. Władanie lancą.

Konkurs 3. Władanie szablą.

                Przegląd (poza konkursem sprawności) – ocena umundurowania, wyposażenia oraz ogólnego wrażenia konia i jeźdźca (przed konkursem władania lancą).

II.  Miejsce i czas zawodów.

18 maja 2014

Stadion sportowy w Woli Osowińskiej
 

III.  Uczestnicy, warunki, zasady, zgłoszenia:

1.       Reprezentanci formacji nawiązujących do tradycji kawaleryjskich (liczba zawodników występujących w barwach poszczególnych formacji nie jest ograniczona).

2.       Minimalny wiek uczestników – 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę rodziców.

3.       Minimalny wiek koni – ukończone 4 lat, obowiązkowy paszport konia

4.       Zawodnicy występują w mundurach i barwach reprezentowanych formacji. Rząd w troczeniu pełnym polowym.

5.       Na jednym koniu może wystartować nie więcej niż 3 zawodników

6.       Jeden zawodnik może wystartować na kilku koniach (nie więcej niż na 3)

7.       Organizatorzy zapewniają Ubezpieczenie OC i NW imprezy i publiczności.

8.       Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za urazy i wypadki zawodników i koni w trakcie zawodów wynikłe z nieprzestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy biorący udział w zawodach sprawności ułańskiej startują na własną odpowiedzialność. (Zaleca się ubezpieczenie zawodników i koni we własnym zakresie).

9.       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie udziału i akceptacja postanowień regulaminu (w dniu startu w zawodach).

10.   Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 25 kwietnia na adres: GOK Borki z/s w Woli Osowińskiej, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki

IV.  zasady punktacji:

O zajętych miejscach decyduje ogólna suma punktów zdobytych w trzech konkursach.

Maksymalnie można uzyskać 240 pkt. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas uzyskany w Konkursie I. W przypadkach wątpliwych decyduje głos przewodniczącego komisji.

 
Konkurs 1.

Skoki przez przeszkody. Obowiązujący chód – galop. Limit czasu zostanie podany w dniu zawodów.  Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Pięć przeszkód ruchomych wys. do 100 cm

pokonanie przeszkody       5 pkt

zrzutka                    0 pkt

wyłamanie                  0 pkt

kolejne wyłamanie          eliminacja

eliminacja powoduje odjęcie punktów za pozostałe nie skoczone przeszkody

za każdą – 5 pkt

3 przeszkody crossowe (stałe) do 60 cm

Punktacja taka sama

 

Przekroczenie limitu czasu (każde rozp. 10 s.)                                   - 5 pkt

W razie upadku z konia, sędziowie wykluczają zawodnika z dalszego udziału w konkursie.

 

Konkurs 2.

Władanie lancą. Rodzaj broni – lanca konkursowa. Obowiązujący chód – galop (dopuszcza się przejście do kłusa na zakrętach). Maksymalnie można uzyskać 80 pkt.

Zbieranie pierścieni (5 pozorników)

Zebranie jednego pierścienia                   10 pkt

Strącenie pierścienia                          5 pkt

Brak zebrania                                  0 pkt

Kłucie leżącego/wiszącego manekina (2)

Trafienie w pole                               10 pkt

Brak trafienia                                 0 pkt

Skok przez przeszkodę (wysokość 50 cm)         10 pkt

Strącenie                                      0 pkt

Za każdą zmianę tempa przejazdu               - 5 pkt     

Kolejność przeszkód:

Kółko na lewo

Kółko na prawo

Manekin - kłucie na lewo dół

 Kółko na prawo

Manekin - kłucie w przód w prawo

Kółko na prawo

Kółko na lewo

Przeszkoda skokowa (wysokość 50 cm)

            

  Konkurs 3.

Władanie szablą. Obowiązujący chód - galop (dopuszcza się przejście do kłusa na zakrętach). Maksymalnie można uzyskać 80 pkt.

Cięcie łóz            (3 pozorniki)

Ścięcie                                        10 pkt

Złamanie                                       5 pkt

Brak ścięcia lub złamania                      0 pkt

Stojak z kapustą (1)

Przecięcie kapusty                              10 pkt

Trafienie kapusty                               5 pkt

Brak trafienia                                  0 pkt

Pozornik z manekinem (1)

Trafienie w pole                               10 pkt

Brak trafienia                                 0 pkt

Pozornik z pierścieniem (2)

Zebranie                                       10 pkt

Zrzut                                          5 pkt

Brak trafienia                                 0 pkt

Skok przez przeszkodę (wysokość 50 cm)         10 pkt

Strącenie                                      0 pkt

Za każą zmianę tempa przejazdu                 - 5 pkt

 

Kolejność przeszkód :

Łoza na prawo z góry

Łoza na prawo z góry

Manekin na lewo kłucie

Łoza na prawo z dołu

Kapusta na prawo

Kółko na prawo

Kółko na lewo

Przeszkoda skokowa (wysokość 50 cm)

 

Przegląd  mundurowy (poza konkursem sprawności)

Ocenie podlega umundurowanie, oporządzenie, rząd oraz ogólny wygląd ułana i konia. Ocena odbywa się przed rozpoczęciem konkursu władania szablą. Ocenia komisja sędziowska. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

Umundurowanie                    maksymalnie 10 pkt

Oporządzenie                     maksymalnie 10 pkt

               Rząd                   maksymalnie 10 pkt

Ogólne wrażenie                  maksymalnie 10 pkt


 

V.  Nagrody w konkursie:

-          I nagroda –  użytkowa szabla polska wz. 21/22, ogłowie oficerskie wz. 25

-          II nagroda –  ogłowie oficerskie wz. 25

-          III nagroda – ogłowie żołnierskie wz. 36

-          za ostatnie miejsce – ostrogi żołnierskie

 
VI.  Postanowienia końcowe

1.       Zawodnicy i członkowie ekip w czasie trwania zawodów, zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa ludzi i koni oraz podporządkowania się zaleceniom organizatorów i sędziów.

2.       Uczestnicy I Memoriału Kawaleryjskiego winni są zachowania postawy godnej noszonego munduru oraz imienia kawalerzysty. Osoby nie przestrzegające ogólnie obowiązujących zasad kultury i porządku zostaną wykluczone z konkursu oraz usunięte z rejonu kwaterunkowego i udziału w imprezie.

3.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie i regulaminie zawodów.

4.      Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów

5.      Wszelkich informacji dotyczących Memoriału udzielają:

Radosław Skowron 513 852 796

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej 81 85 74 195


 
Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego

 
(C) 2014 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej